1 Mart 2012 Perşembe

Kategoriler:

Eritrosit(RBC) Sayısı ~ Eritrosit Yüksekliği ~ Eritrosit Düşüklüğü

By: Otçu Kız On: 15:16:00
  • Yazıyı Paylaşın

  • Eritrosit sayısı, günümüz laboratuvarlarında "RBC" (Red Blood Cell) kısaltmasıyla verilmektedir. Eritrosit sayısında azalma genel olarak talasemi minör dışındaki tüm anemilerde görülür. Eritrosit sayısında artış ise mutlak ya da nispi eritrositotik durumlarda (polisitemi vera, hipoksi, dehidrasyon, stres) ve talasemi minörde görülür. Eritrosit sayısı ortalama eritrosit hacmi (mean corpuscular volume: MCV), ortalama eritrosit hemoglobini (mean corpuscular hemoglobin: MCH) ve ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (mean corpuscular hemoglobin: MCHC) gibi eritrosit indislerinin hesaplanışında kullanılır..

    NOT: Tüm klinik laboratuar testlerinin klinik anlamlarım belirtmek mümkün olmadığından, yalnızca en çok istenen rutin biyokimyasal ve hematolojik testler ele alınmış, başlıca artış ve azalış nedenleri konulmuştur. Genel olarak, herhangi bir testin referans değerleri (normal sınırları) kullanılan teknik, cihaz ve yönteme bağlı olarak değiştiğinden, sayısal değerler vermekten kaçınılmıştır.

    0 yorum: