1 Mart 2012 Perşembe

Kategoriler:

Kanda kalsiyum Testi Nedir?~ Kanda kalsiyum yüksekliği~ Kanda kalsiyum düşüklüğü

By: Otçu Kız On: 13:20:00
 • Yazıyı Paylaşın
 • Kanda kalsiyum yüksekliği (hiperkalsemi) malign neoplastik hastalıklar, primer ve tersiyer hiperparatiroidizm, sarkoidoz, vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, kemikte Paget hastalığı, tirotoksikoz, akromegali ve akut tübüler nekrozun diüretik dönemi gibi durumlarda görülür. Asidoz, fizyolojik olarak aktif olan iyonize kalsiyumu artırır. Kan alınışı sırasında turnikenin uzun süre bağlı kalması total kalsiyumun yanlış olarak yüksek bulunmasına yol açar.
  Hiperkalsemiye neden olan ilaçlar: Alkali antiasitler, uzun süre kullanılan diüretikler, östrojenler (oral kontraseptifler de) ve progesterondur.
  .
  Kanda kalsiyum düşüklüğü (hipokalsemi) serum albumin düzeyi ile birlikte yorumlanmalıdır. Fizyolojik olarak aktif kalsiyum olan iyonize kalsiyum, hipoparatiroidizmde, vitamin D eksikliğinde, kronik böbrek yetmezliğinde, magnezyum eksikliğinde, uzun süre antikonvülsan ilaç kullanımında, akut pankreatitte, kan transfüzyonunda ve alkolizmde görülür. Hipokalsemiye yol açan ilaçlar: Diüretikler, östrojenler, florürler, glukoz, insülin, aşırı kullanılan laksatifler, magnezyum tuzları, metisilin ve fosfatlardır.


  NOT: Tüm klinik laboratuar testlerinin klinik anlamlarım belirtmek mümkün olmadığından, yalnızca en çok istenen rutin biyokimyasal ve hematolojik testler ele alınmış, başlıca artış ve azalış nedenleri konulmuştur. Genel olarak, herhangi bir testin referans değerleri (normal sınırları) kullanılan teknik, cihaz ve yönteme bağlı olarak değiştiğinden, sayısal değerler vermekten kaçınılmıştır.

  0 yorum: