1 Mart 2012 Perşembe

Kategoriler:

Kanda magnezyum Testi Nedir?~ Kanda magnezyum yüksekliği~ Kanda magnezyum düşüklüğü

By: Otçu Kız On: 13:24:00
 • Yazıyı Paylaşın

 • Serumda klorür artışı (hiperkloremi) dehidratasyonda, renal tübüler asidozda, akut böbrek yetmezliğinde, diyabetes insipidusta, uzun süren diyarede, hipotalamustaki lezyonlar sonucunda, salisilat zehirlenmesinde, solunum alkalozunda ve adrenokortikal hiperfonksiyonda görülür..
  Hiperkloremiye yol açan ilaçlar: Asetazolamid, arıdrojerıler, kortikosteroitler, kolestiramin, diazoksit, östrojerıler, guanetîdin, metildopa, oksiferıbutazon, fenilbutazon, tiazidler ve triamtererıdir. Bromürlerle olan zehirlenmelerde, bromür analitik olarak klorür gibi ölçüldüğünden, yanlış yüksek klorür değerleri elde edilir.
  Serumda klorür düşüklüğü aşırı terleme, uzun süren kusma, tuz kaybettiren nefropati, adrenokortikal yetmezlik, çeşitli asit baz bozuklukları, ekstraselüler sıvı hacminin genişlediği durumlar, akut intermitan porfiria ve uygunsuz ADH salınımı gibi durumlarda görülür.  
  Klorür düşüklüğüne yol açan ilaçlar: Bikarbonat, karbenoksolon, kortikosteroitler, diüretikler, laksatifler ve teofilindir.


  NOT: Tüm klinik laboratuar testlerinin klinik anlamlarım belirtmek mümkün olmadığından, yalnızca en çok istenen rutin biyokimyasal ve hematolojik testler ele alınmış, başlıca artış ve azalış nedenleri konulmuştur. Genel olarak, herhangi bir testin referans değerleri (normal sınırları) kullanılan teknik, cihaz ve yönteme bağlı olarak değiştiğinden, sayısal değerler vermekten kaçınılmıştır.

  0 yorum: