1 Mart 2012 Perşembe

Kategoriler:

Monosit Nedir? ~ Monosit Düşüklüğü ~ Monosit Yüksekliği

By: Otçu Kız On: 08:30:00
  • Yazıyı Paylaşın

  • Monositozis (monosit yapımında artış) akut enfeksiyonların iyileşme döneminde görülür. Ayrıca kronik granülomatöz enflamasyon (tüberküloz, sifilis, brusellozis, Chron hastalığı, sarkoidoz gibi), ülseratif kolit, sistemik lupus, romatoit artrit, poliar-teritis nodosa, hematolojik neoplazmalar ve bazı zehirlenmelerde (karbon disülfit, tetrakloroetan ve fosfor zehirlenmeleri) görülebilir. Monositoza yol açan ilaçlar: Griseofulvin, haloperidol ve metsüksimiddir..

    Monositopeni (monosit düşüklüğü), genel olarak klinik açıdan önemli değildir.


    NOT: Tüm klinik laboratuar testlerinin klinik anlamlarım belirtmek mümkün olmadığından, yalnızca en çok istenen rutin biyokimyasal ve hematolojik testler ele alınmış, başlıca artış ve azalış nedenleri konulmuştur. Genel olarak, herhangi bir testin referans değerleri (normal sınırları) kullanılan teknik, cihaz ve yönteme bağlı olarak değiştiğinden, sayısal değerler vermekten kaçınılmıştır.

    0 yorum: