1 Mart 2012 Perşembe

Kategoriler:

Total bilirubin Nedir? ~ Total bilirubin yüksekliği~ Total bilirubin düşüklüğü

By: Otçu Kız On: 13:00:00
 • Yazıyı Paylaşın
 • Serumda total bilirubin yükselişi hepatoselüler hasar (infeksiyöz hepatit, alkolik ve toksik karaciğer hastalıkları, neoplastik hastalıklar), intra ve ekstrahepatik safra yolu tıkanmaları, intravasküler ve ekstravasküler hemoliz, fizyolojik yenidoğan sarılığı, Crigler-Najjar sendromu, Gilbert hastalığı, Dubin-Johnson sendromu ve fruktoz intoleransmda görülür.
  .

  Kolestazda ve kronik karaciğer hastalığının ileri dönemlerinde direkt bilirubinde orantısız artışlar görülebilir. Hemoliz ve Gilbert hastalığında indirekt (konjuge olmayan) bilirubin yüksekliği ağır basar.

  Serum total bilirubininde azalış klinik önem taşımaz. Demir eksikliği anemisinde serum total bilirubini düşebilir.

  Kolestaza yol açan ilaçlar aşağıda verilmektedir:
  aminosalisilik asit
  androjenler
  azatiopirirı
  benzodiazepinler
  karbamazepin
  karbarson
  klorpropamid
  propoksifen
  östrojenler
  penisilin
  nikotinik asit
  imipramin
  meprobamat
  metimazol
  oral kontraseptifler
  projestinler
  eritromism
  fenotiyazinler
  sülfonamidler
  sülfonlar

  Hepatoselüler hasara yol açan ilaçlar aşağıda verilmektedir:
  asetammofen
  allopurinol
  ammosalisilik asit
  amitriptilin
  androjenler
  asparajinaz
  aspirin
  azatiopirin
  karbamazepm
   klorambusil
  kloramfenikol
  klorpropamid
  dantrolen
  disülfiram
  östrojenler
  etanol
  etiyonamid
  halotan
  ibuprofen
  mdometazin
  demir tuzları
  zoniazid
  MAO inhibitörleri
  merkaptopurine
  metotreksat
  metoksfluran
  metildopa
  mitramism
  nikotinik asit
  nitrofurantoin
  oral kontraseptifler
  papaverin
  parametadion
  penisilin
  fenobarbital
  fenazopiridin
  fenilbutazon
  fenitoin
  probenesit
  prokainamid
  propiltiourasil
  pirazinamid
  kinidin
  sülfonamidler
  tetrasiklinler
  trimetadion
  valproik asit   


  NOT: Tüm klinik laboratuar testlerinin klinik anlamlarım belirtmek mümkün olmadığından, yalnızca en çok istenen rutin biyokimyasal ve hematolojik testler ele alınmış, başlıca artış ve azalış nedenleri konulmuştur. Genel olarak, herhangi bir testin referans değerleri (normal sınırları) kullanılan teknik, cihaz ve yönteme bağlı olarak değiştiğinden, sayısal değerler vermekten kaçınılmıştır.

  0 yorum: