1 Mart 2012 Perşembe

Kategoriler:

TSH Nedir? ~ TSH Hormonu Yüksekliği ~ TSH Hormonu Düşüklüğü

By: Otçu Kız On: 12:45:00
  • Yazıyı Paylaşın
  • Tirotropin (Tiroid Stimülan Hormon, TSH)

    Serumda TSH artışı primer hipotiroidizmde (hafif olgularda normalin 3 katı kadar, ağır miksödemde normalin 100 katma kadar yükselme), Hashimoto ti-roiditinde, hipofiz tümörlerinde görülür. Özellikle erken hipotiroidizm tanısında yararlıdır. TSH yüksekliğine yol açan ilaçlar: İyot içeren ilaçlar (iopanoik asit, ipodat, amiodaron), dopamin antagonistleridir (metoklopramid, domperidon, klorpromazin, halo-peridol)..

    Serumda TSH azalışı, hipertiroidizmde, tiroidit ya da tiroid bezi dışında salgılanan tiroid hormonlarına bağlı tirotoksikozda, hipofiz ya da hipotalamus kaynaklı hipotiroidizmlerde görülür. Özellikle hipertiroidizm taraması ve tanının doğrulanması için yararlı bir testtir. TSH azalışına yol açan ilaçlar: Glukokor-tikoitler, dopamin agonistleri (bromokriptin), levo-dopa, tiroksin-(replasman amaçlı), apomorfin, piri -doksindir.


    NOT: Tüm klinik laboratuar testlerinin klinik anlamlarım belirtmek mümkün olmadığından, yalnızca en çok istenen rutin biyokimyasal ve hematolojik testler ele alınmış, başlıca artış ve azalış nedenleri konulmuştur. Genel olarak, herhangi bir testin referans değerleri (normal sınırları) kullanılan teknik, cihaz ve yönteme bağlı olarak değiştiğinden, sayısal değerler vermekten kaçınılmıştır.

    0 yorum: